Uznávání předmětů

Uznávání výsledků předešlého studia u předmětů garantovaných ÚVHO je realizováno na základě Směrnice děkana č. 11/2010. Se žádostí o uznání předmětů se obracejte na tajemníka ústavu (resp. v jeho nepřítomnosti na zástupce vedoucího ústavu). Po posouzení shody žádosti s uvedenou směrnicí bude (resp. nebude) zajištěn podpis vedoucího ústavu.