Úterský Michal

Ing. Michal Úterský

doktorand

Kontakty

tel.:  5 4114 7730
e-mail:utersky.m@fce.vutbr.cz

kancelář: Z312

Doktorské studium

Téma doktorské disertační práce: Snížení vlivu přepadů z odlehčovacích komor na recipient
Zahájení studia: r. 2014

Školitel:

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Zajišťuje výuku předmětů