Úprava vody – odželezování a odmanganování vody

19.5.2011
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

 

Vzdělávací aktivity celoživotního vzdělávání

Úprava vody – odželezování a odmanganování vody

jednodenní odborný seminář

Datum a místo

19.5.2011 (vždy 9-15 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně

Cena

2600 Kč/den bez DPH (pro členy ČKAIT sleva 5%)

Anotace

Odborný jednodenní kurz z oboru úprava vody

Kurz poskytne podrobný přehled metod a postupů pro navrhování a provozování technologií odželezování a odmanganování – oxidace, alkalizace, iontová výměna, biologická úprava, úprava v horninovém prostředí. Chemie procesů oxidace, vhodné separační postupy následné po oxidaci.

Popis

Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na vybranou problematiku úpravy vody – odželezování a odmanganování. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Kurz je zakončen testem. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.