Úprava vody – dezinfekce vody

26.5.2011
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

 

Vzdělávací aktivity celoživotního vzdělávání

Úprava vody – dezinfekce vody

jednodenní odborný seminář

Datum a místo

26.5.2011 (vždy 9-15 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně

Cena

2600 Kč/den bez DPH (pro členy ČKAIT sleva 5%)

Anotace

Odborný jednodenní kurz z oboru úprava vody

Kurz poskytne podrobný přehled metod a postupů pro navrhování a provozování technologií pro hygienické zabezpečení vody. Přehled dezinfekčních činidel, moderních technologií dávkování, detekce. Požadavky na chemické hospodářství. Vedlejší produkty dezinfekce.

Popis

Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na vybranou problematiku úpravy vody – dezinfekci. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Kurz je zakončen testem. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.