Tuhovčák Ladislav

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

vedoucí oboru Vodní hospodářství a vodní stavby
vedoucí Ústavu vodního hospodářství obcí
vedoucí Centra dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství
docent

Kontakty

tel.:   5 4114 7720
e-mail: tuhovcak.l@fce.vutbr.cz

kancelář: Z322

Zaměření

zásobování vodou
vodárenské systémy a soustavy
inženýrské sítě

Zajišťuje výuku předmětů

Vědecko-výzkumná činnost

 • CARE-W – 5. rámcový program EU
 • Etnet21 – Socrates-Erasmus
 • Aqualingua – Leonardo da Vinci
 • Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 261100006 – „Modelování a řízení provozu vodárenských distribučních sítí“
 • Generel zásobování vodou města Plzně
 • Garant kurzu celoživotního vzdělávání „Rekonstrukce vodohospodářských sítí“
 • WSDTI – Vědecká nadace německo-českého institutu
 • COST C18 – European Science Foundation: Performance assessment of urban infrastructure services: the case of water supply, wastewater and solid waste
 • COST C19 – European Science Foundation: Proactive crisis management of urban infrastructure
 • WABe – MŠMT-COST: Srovnávací analýza veřejných systémů zásobování vodou a vodárenských společností
 • RadWas – MŠMT-COST: Riziková analýza a hodnocení rizik vodárenských distribučních systémů
 • CVVH – ESF/MŠMT: Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství
 • WaterRisk – MŠMT-NPVII: Identifikace,kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou

Členství v mezinárodních a národních organizacích

 • člen International Water Supply Association (IWSA), Londýn, Velká Británie, řádné, od: roku 1992
 • TECHnology for WAter REsources (TECHWARE), International non-profit-making association, Brussels, Belgium, řádné, od roku 1998

Publikační činnost

{source}
<?php
    
function getData($url) {
        $ch = curl_init();
        $timeout = 5;
        curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
        curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
        curl_setopt($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,$timeout);
curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
        $data = curl_exec($ch);
        curl_close($ch);
        return $data;
}
    
$sourceUrl = „https://www.vutbr.cz/lide/ladislav-tuhovcak-1522/publikace“;
    
$data = getData($sourceUrl);
$pos1 = strrpos($data,“<table class=\“data\“>„);
$tmp = substr($data, $pos1);
$pos2 = strpos($tmp,“</table>„) + strlen(„</table>„);
$tmp = substr($tmp,0,$pos2);
$table = str_replace(„href=\““, „href=\“http://www.vutbr.cz“, $tmp);
    
echo $table;
?>
{/source}