Testování eliminace léčiv pomocí technologie využívající enzymatický aparát dřevokazných hub

Název projektu

Testování eliminace léčiv pomocí technologie využívající enzymatický aparát dřevokazných hub

Zadavatel
Interní grantová agentura – specifický výzkum 2019

Evidenční číslo
FAST/FCH-J-19-5862

Odpovědný řešitel
Ing. Petra Suková (Fakulta chemická)

Spoluřešitel
Ing. Pavlína Landová (Fakulta chemická)
Ing. Ivo Korytář

Doba řešení
01.03.2019 – 31.12.2019

Abstrakt
V navrhovaném projektu bude posuzována účinnost odstranění vybraných léčiv z vody pomocí technologie založené na využití potenciálu ligninolytického aparátu dřevokazných hub bílé hniloby k degradaci xenobiotik. Účinnost eliminace léčiv bude vyhodnocena na základě snížení jejich koncentrace ve vzorcích vody.