Testování sorpčních náplní pro odstranění zápachu ze stok

Název projektu

Testování sorpčních náplní pro odstranění zápachu ze stok

Zadavatel
Interní grantová agentura – specifický výzkum 2018

Evidenční číslo
FAST-S-18-5545

Odpovědný řešitel
doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Spoluřešitel
Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Ing. Ivo Korytář

Doba řešení
01.03.2018 – 31.12.2019

Abstrakt
Podstatou projektu je sestavení filtrační kolony a testování filtračních materiálů, které se používají pro eliminaci plynu sirovodíku H2S. Sirovodík vzniká ve stokových sítích při charakteristických podmínkách (velké doby zdržení, tlakové systémy apod.). Pro provozovatele stokových sítí je problematika zápachu aktuálním problémem, který je nutné sekundárně řešit. Testování sorpčních náplní má hlavní cíl pro jejich přímou aplikaci v problematickém území.