Témata diplomových prací

Upozorňujeme studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu oboru oboru „V“ na nutnost přihlásit se nejpozději do 15.2.2011 k tématu diplomové práce. Student se může zapsat prostřednictvím intranetu FAST maximálně k jednomu tématu.

Seznam přidělených témat na ÚVHO bude zveřejněn dne 18.2.2011 ve 14 hod na webu ústavu.