Srovnávací analýza veřejných systémů zásobování vodou a vodárenských společností


Název projektu

Srovnávací analýza veřejných systémů zásobování vodou a vodárenských společností  

Zadavatel

MŠMT

Evidenční číslo

OC129

Zakázka

OC 1261291

Odpovědný řešitel

Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Doba řešení

1.3.2006 – 28.2.2009

Stránky projektu

www.wabe.cz 

Abstrakt

Cílem projektu je vytvoření souboru výkonnostních ukazatelů pro analýzu, posouzení, ohodnocení a benchmarking veřejných systémů zásobování pitnou vodou a vodárenských společností, které zajišťují provoz vodovodních trubních systémů.