SP01 – Vodní hospodářství obcí

SP01 – Vodní hospodářství obcí

Anotace předmětu

Předmět se zabývá problematikou jímání a úpravou vody,zásobováním pitnou vodou z veřejných vodovodů,odkanalizováním a čištěním odpadních vod. Návrhové parametry jednotlivých objektů, vodovodních a kanalizačních sítí, projektová dokumentace, zásady provozování.                                  Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu, přenášky a cvičení:

Doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.