Seminář pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech

Seminář pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech – bližší informace.