Ručka Jan

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

odborný asistent

Kontakty

tel.:  5 4114 7734 
e-mail: jan.rucka@vut.cz

kancelář: Z328

Zaměření

Systémy zásobování pitnou vodou

Tlakové stokové sítě

Měření hydraulických veličin na tlakových trubních sítích – měrné kampaně

Matematické modelování a hydraulická analýza tlakových trubních systémů

Řízené proplachy vodovodních sítí a řízení jakosti vody ve vodárenských systémech

Zajišťuje výuku předmětů

Vědecko-výzkumná činnost a jiná odborná činnost

  • TAČR TA04010023 – Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí (řešitel)
  • TAČR TA02020604 – Nástroje pro prevenci vzniku zákalu ve vodovodních sítích (řešitel)
  • WaterRisk – MŠMT-NPVII: Identifikace,kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou
  • CARE-W – 5. rámcový program EU
  • Aqualingua – Leonardo da Vinci
  • Generel zásobování vodou města Plzně
  • COST C19 – European Science Foundation: Proactive crisis management of urban infrastructure
  • RadWas – MŠMT-COST: Riziková analýza a hodnocení rizik vodárenských distribučních systémů

Publikační činnost

{source}
<?php
function getData($url) {
$ch = curl_init();
$timeout = 5;
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,$timeout);
curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $data;
}

$sourceUrl = „https://www.vutbr.cz/lide/jan-rucka-16513/publikace“;

$data = getData($sourceUrl);
$pos1 = strrpos($data,“<table class=\“data\“>“);
$tmp = substr($data, $pos1);
$pos2 = strpos($tmp,“</table>“) + strlen(„</table>“);
$tmp = substr($tmp,0,$pos2);
$table = str_replace(„href=\““, „href=\“http://www.vutbr.cz“, $tmp);
echo $table;
echo „konec.“

?>
{/source}