Riziková analýza a hodnocení rizik vodárenských distribučních systémů


Název projektu

Riziková analýza a hodnocení rizik vodárenských distribučních systémů  

Zadavatel

MŠMT

Evidenční číslo

OC130

Zakázka

OC 1261301

Odpovědný řešitel

Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Doba řešení

1.3.2006 – 28.2.2009

Abstrakt

Základním cílem projektu je vývoj a návrh metodiky implementace teorie analýzy rizik v oblasti zásobovánípitnou vodou. Cílem je vypracovat a otestovat postupy odhadu, posouzení, hodnocení a řízení rizika při výroby a distribuci pitné vody.