Rekonstrukce vodohospodářských sítí


Název projektu

Rekonstrukce vodohospodářských sítí

Zadavatel

MŠMT – KONTAKT MŠMT – KONTAKT

Evidenční číslo

ME 864 

Zakázka FAST

ME 1268641 

Odpovědný řešitel

Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Spoluřešitel

Prof. M.I. Alekseev, DrSc., Petrohradská státní universita architektury a stavebnictví, Petrohrad, RUS 

Doba řešení

1.3.2006 – 31.12.2008

Abstrakt

Cílem projektu je řešení problematiky zásobování a odkanalizování měst a obcí Ruské federace a ČR.