doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Kontakty

tel.:  5 4114 7726
e-mail: raclavsky.j@fce.vutbr.cz

kancelář: Z316

Zaměření

zásobování vodou
sítě technického vybavení (IS)
geotechnika – bezvýkopové technologie – podzemní stavby
netradiční způsoby odkanalizování zásobování vodou

Zajišťuje výuku předmětů

Vědecko-výzkumná činnost a jiná odborná činnost

 • 5. rámcový program EU: CARE-W
 • 5. rámcový program EU: CARE-S
 • 6. rámcový program EU – Optimised Radar to Find Every Utility in the Street – (ORFEUS)

Členství v mezinárodních a národních organizacích

 • člen tunelářské asociace ITA/AITES, Praha, řádné členství roku 1992
 • Czech Society For Trenchless Technology (CzSTT) – CzSTT je společným řádným členem International Society For Trenchless Technology, Praha, Česká republika, řádné, od:1994
 • člen Asociace Čistírenských Expertů České republiky – AČE ČR
 • sekretář WSDTI – Německo-česká vědecká nadace
 • člen EFUC – European Forum on Underground Construction

Publikační činnost

CHYBA - FAST obsahové bloky - nenalezen 2. element s třídou data.
Zaměstnanec nemusí mít publikace povoleny kvůli svému pracovnímu zařazení. Uvěřte na stránce zaměstnance. Podporované:

 • výpis zaměstnanců ústavu např.: [FAST zam 2470]
 • výpis zaměstnanců ústavu anglicky např.: [FAST zam 2470 en]
 • výpis publikací zaměstnance např.: [FAST pub 1830]
 • výpis publikací zaměstnance anglicky např.: [FAST pub 1830 en]
 • výpis VŠKP (již jen historie, data už jsou v Apollu) např.: [FAST vskp 2420]
 • agenda projektu MOST např.: [FAST MOST k-s-a]
 • vložení YouTube videa (na plnou šířku prostoru, bez cookie = neznačí se do historie aktuálně přihlášeného) např.: [FAST YT ZS8LveTvq0w]
 • vložení Vimeo videa (na plnou šířku prostoru) např.: [FAST vimeo 347119375]