Provozování tlakové a podtlakové kanalizace

Název projektu

Provozování tlakové a podtlakové kanalizace

Zadavatel
Interní grantová agentura – Specifický výzkum

Evidenční číslo
FAST-S-14-2507

Odpovědný řešitel
Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Doba řešení
1.4.2014 – 31.12.2016

Abstrakt

Tlaková i podtlaková kanalizace patří mezi alternativní způsoby odkanalizování. Na stokové síti je nezbytné provádět práce, které mají hlavní podíl na jejím plynulém a bezporuchovém provozu. Kontrola stokové sítě je nezbytnou součástí provozní činnosti, jejímž prostřednictvím hodnotíme technický stav a provoz sítě. Podstatou projektu je rozšířit tyto souhrnné informace pomocí publikace mezi potenciální investory nově budovaných stokových systémů ale i provozní společnosti, obce a místní zastupitelstva.