Provedení měření závislosti propustnosti štítových česlí na míře jejich zanášení plovoucími nečistotami obsaženými v odlehčované vodě


Inovační voucher

Provedení měření závislosti propustnosti štítových česlí na míře jejich zanášení plovoucími nečistotami obsaženými v odlehčované vodě

Zadavatel

REKUPER Sychrov, s.r.o.

Evidenční číslo

HS 1205401406

Odpovědný řešitel

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Řešitelský tým ÚVHO

Ing. Eva Bartoníčková

Doba řešení

2010

Abstrakt

Zpracování závislosti propustnosti štítových česlí na míře jejich zanešení plovoucími nečistotami obsaženými v odlehčované vodě. Znalost této závislosti napomůže efektivně navrhovat velikost štítových česlí pro míru znečištění plovoucími nečistotami v konkrétní lokalitě.