Proactive crisis management of urban infrastructure


Název projektu

Proactive crisis management of urban infrastructure  

Zadavatel

European Science Foundation

Evidenční číslo

COST Action C19

Zakázka

OC 1250181 

Odpovědný řešitel

Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Doba řešení

2005 – 2008

Abstrakt

Hlavním cílem projektu COST Action C19 je definovat mezery a nedostatky v současném stupni poznání a podpořit multidisciplinární výzkum v oblasti zranitelnosti městské infrastruktury (zásobování vodou, stokování, energetické sítě a dopravní infrastruktura) a zvládání krizových situací. Výsledky COST Action C19 by měly přispět k zlepšení situace v technické praxi při správě městských infrastruktur. Projekt se zabývá souvislostí mezi potenciálním nebezpečím, které infrastruktuře hrozí, a návrhem, údržbou a způsobem provozu těchto systémů a jejich částí.