Poloprovozní testování odstranění antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů a testování účinnosti biocharu z mikrovlnné pyrolýzy na eliminaci zápachu

Název projektu

Poloprovozní testování odstranění antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů a testování účinnosti biocharu z mikrovlnné pyrolýzy na eliminaci zápachu

Zadavatel
Interní grantová agentura – Specifický výzkum 2018

Evidenční číslo
FAST-J-18-5446

Odpovědný řešitel
Ing. Tomáš Macsek

Spoluřešitel
Ing. Ivo Korytář

Doba řešení
01.03.2018 – 31.12.2018

Abstrakt
V navrhovaném projektu bude posuzována účinnost odstranění antibiotik pomocí poloprovozní jednotky založené na aplikaci pokročilých oxidačních procesů, která bude umístěna na čistírně odpadních vod Brno-Modřice. Použitelnost pokrokových oxidačních procesů bude posouzena z hlediska snížení koncentrací sledovaných antibiotik na odtoku.
Pro porovnání účinnosti odstranění zápachu bude použit biochar vyrobený z různých čistírenských kalů. Při filtrování plynného média na stokové síti se především jedná o zápach ze sirovodíku.