Plánování obnovy vodovodní sítě

17.3.2011
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

 

Vzdělávací aktivity celoživotního vzdělávání

Plánování obnovy vodovodní sítě

jednodenní odborný seminář

Datum a místo

17.3.2011 (vždy 9-15 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně

Cena

2600 Kč/den bez DPH (pro členy ČKAIT sleva 5%)

Anotace

Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou

  1. Úvod do problematiky plánování obnovy, technický stav vodovodních sítí
  2. Tvorba střednědobých plánů obnovy
  3. Tvorba krátkodobých plánů obnovy

Popis

Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku plánování obnovy vodovodních sítí. V rámci kurzu bude prezentována ucelená metodika tvorby plánů obnovy vodovodních sítí ve střednědobém a krátkodobém horizontu, výběr vhodných lokalit a technologií obnovy. Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce a široké odborné veřejnosti. Kurz probíhá v rámci jednoho dne a je zakončen testem. Účastníci celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.