Performance assessment of urban infrastructure services: the case of water supply, wastewater and solid waste


Název projektu

Performance assessment of urban infrastructure services: the case of water supply, wastewater and solid waste  

Zadavatel

European Science Foundation

Evidenční číslo

COST Action C18

Zakázka

OC 1250181 

Odpovědný řešitel

Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Doba řešení

2005 – 2008

Abstrakt

Hlavní cílem projektu COST Action C18 je nasazení efektivních, vědecky podložených rozhodovacích metod do procesu řízení podniků městské infrastruktury za využití báze již existujícího systému výkonnostních ukazatelů pro vodárenské společnosti.