Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody


Název projektu

Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody

Zadavatel

Interní grantová agentura – Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-S-12-36/1713 (BD12200005, BD12300018, BD12400032)

Odpovědný řešitel

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Řešitelský tým

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Diplomanti: Josef Fuks, Mojmír Pěkný

Doba řešení

1.4.2012 – 31.12.2014

Abstrakt

Podstatou navrhovaného projektu bude sledování odstraňování specifických látek z vody na laboratorních zařízeních simulujících vybrané technologické procesy úpravy vody. V laboratoři Ústavu vodního hospodářství obcí bude odstraňování specifických látek z vody sledováno především při koagulaci a filtraci. Pro koagulaci bude využita koagulační kolona, pro filtraci pak kolona filtrační naplněná speciálními filtračními materiály.

Publikace

  • BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J. Účinnost sorpčních materiálů při odstraňování arzenu i jiných kovů z vody. SOVAK. 2012. 21.(10). p. 18 – 20. ISSN 1210-3039.
  • BIELA, R. Tradiční a nové technologie úpravy vody. Pitná voda – novinky a souvislosti. Brno, ASIO, spol. s r.o. 2012. p. 3 – 9.
  • BIELA, R. Odstraňování železa a manganu ze zdrojů pitné vody. TZB-info. 2012. 14.(48). p. 1 – 6. ISSN 1801-4399.

Diplomové práce

Aktuálně zpracovávané práce v rámci projektu:

  • FUKS, J. Upravitelnost povrchových vod.
  • PĚKNÝ, M. Odstraňování vybraných kovů z vody.