Odstraňování antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů (AOP)

Název projektu

Odstraňování antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů (AOP)

Zadavatel
Interní grantová agentura VUT – Specifický výzkum

Evidenční číslo
FAST-J-16-3547

Odpovědný řešitel
Ing. Tomáš Macsek

Doba řešení
1.4.2016 – 31.12.2016

Abstrakt
Projekt je zaměřen na odstraňování vybraných perzistentních druhů antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů (AOP).