Navrhování čistíren odpadních vod

24.3.2011, 30.3.2011
doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc., Ing. Petr Hluštík

 

Vzdělávací aktivity celoživotního vzdělávání

Navrhování čistíren odpadních vod

dvoudenní odborný seminář

Datum a místo

24.3.2011, 30.3.2011 (lze absolvovat i jednotlivé dny samostatně)
vždy 9-15 hod

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně

Cena

3 700 Kč/den
7 000 Kč/celý dvoudenní kurz

(cena bez DPH, pro členy ČKAIT sleva 5%)
v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály

Anotace

Základní 2-denní kurz z oblasti navrhování čistíren odpadních vod.

 1. Seminář – Navrhování čistíren odpadních vod I.
  1. Zásady dimenzování ČOV a MČOV, navrhování základních objektů čistírny odpadních vod v mechanickém stupni a biologickém stupni.
  2. Navrhování procesů odbourávání nutrietů (dusíku a fosforu).
  3. Navrhování objektů kalového hospodářství.
 2. Seminář – Navrhování čistíren odpadních vod II.
  1. Návrh podélného profilu čistírny odpadních vod, základy hydrauliky při návrhu ČOV.
  2. Bilanční výpočty na ČOV, vliv vypouštěných vod na kvalitu vody v recipientu.
  3. Zásady navrhování membránových čistíren (MBR), návrhové parametry a dimenzování objektů MBR.

Popis

Dvoudenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku navrhování čistíren odpadních vod. Kurz poskytne přehled metod a postupů pro navrhování konvenčních a moderních čistíren odpadních vod. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům čistírenských technologií a široké odborné veřejnosti. Kurz probíhá ve 2 samostatných jednodenních seminářích, každý seminář je zakončen testem. Účastníci celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání. Je možno absolvovat i jediný ze dvou jednodenních seminářů. Přednostně budou akceptovány přihlášky na celý kurz.