Nabídka studijních grantů švýcarských univerzit

Univerzity v Lausanne a Bernu nabízejí zahraničním magisterským studentům studijní granty na akademický rok 2011/2012. O granty ve výši 1600 CHF/měsíc se mohou zájemci o studium široké škály oborů ucházet prostřednictvím výběrového řízení. Termíny pro podání přihlášek jsou 10. (Bern) a 15. prosince (Lausanne) tohoto roku.