Nabídka poskytnutí znalostí pro ENVI-PUR, s.r.o., Praha


Název projektu

Nabídka poskytnutí znalostí pro ENVI-PUR, s.r.o., Praha

Zadavatel

Statutární město Brno – inovační voucher – Výzva 2011

Evidenční číslo

HS121540270500

Odpovědný řešitel

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Řešitelský tým ÚVHO

Ing. Daniel Polášek

Doba řešení

15.7.2011 – 30.6.2012

Abstrakt

Cílem projektu je řešení inovací v konstrukčním řešení membránových ČOV a optimalizace domovní membránové ČOV.