Nabídka poskytnutí znalostí pro BVaK


Název projektu

Nabídka poskytnutí znalostí pro BVaK, Brno

Zadavatel

Statutární město Brno – inovační voucher – Výzva 2011

Evidenční číslo

HS121540270400 

Odpovědný řešitel

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Řešitelský tým ÚVHO

Ing. Gustavo Andres Cuesta Cordoba

Doba řešení

1.7.2011 – 30.6.2012

Abstrakt

Cílem projektu je vývoj a testování modelu umělých neuronových sítí, které umožní simulovat koncentrace chloru ve vodárenských distribučních systémech.