Multimediální výukový program pro předmět Čištění odpadních vod


Název projektu

Multimediální výukový program pro předmět „Čištění odpadních vod“

Zadavatel

FRVŠ

Evidenční číslo

2715/2006/F1/d

Zakázka FAST

IS 1267151

Odpovědný řešitel

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc. 

Doba řešení

1/2006 – 12/2006