Modelování vybraných ukazatelů a procesů při zásobování odběratelů pitnou vodou

Název projektu

Modelování vybraných ukazatelů a procesů při zásobování odběratelů pitnou vodou

Zadavatel
Interní grantová agentura – specifický výzkum 2017

Evidenční číslo
FAST-S-17-4643

Odpovědný řešitel
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Spoluřešitel
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
Ing. Jan Ručka, Ph.D.
Ing. Jana Nováková
Ing. Markéta Rajnochová
Ing. Tomáš Sucháček

Doba řešení
01.03.2017 – 31.12.2018

Abstrakt
Navrhovaný projekt je zaměřen na další vývoj a testování vybraných fyzikálních a numerických modelů při zásobování pitnou vodou se zaměřením na:
– modely optimalizace tlakových poměrů ve vodovodních sítích,
– modely vývoje vybraných ukazatelů kvality vody v distribučních systémech,
– modely plánů obnovy vybraných částí vodárenské infrastruktury,
– modely optimalizace filtračních procesů při úpravě vody se zaměřením na provozní parametry a snížení energií při provozu a praní filtrů.