Modelování a řízení provozu vodárenských distribučních sítí


Název projektu

Modelování a řízení provozu vodárenských distribučních sítí

Zadavatel

MŠMT

Evidenční číslo

CZ J22/98:261100006

Zakázka FAST

MS124006421

Odpovědný řešitel

Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Doba řešení

1998 – 2004