Modelování a řízení provozu stokových sítí


Název projektu

Modelování a řízení provozu stokových sítí

Zadavatel

MŠMT

Evidenční číslo

CZ J22/98:261100006

Zakázka FAST

MS124006422

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Prax, Ph.D.

Doba řešení

1998 – 2004