Minimalizace množství nutrientů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových a podzemních


Název projektu

Minimalizace množství nutrientů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových a podzemních

Zadavatel

MPO – TANDEM

Evidenční číslo

FT-TA3/012

Zakázka FAST

FT 126S002 

Odpovědný řešitel

Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

Spoluřešitel

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc. 

Doba řešení

1.3.2006 – 31.12.2008

Abstrakt

Cílem řešení projektu je vývoj zařízení a technologií umožňujících snížení množství vypouštěných odpadních vod a nutrientů do podzimních a povrchových vod. Vývoj a ověření těchto technologií je nutným předpokladem pro reálné věcné i ekonomické řešení zpřísněných požadavků.