Metody odstranění xenobiotik z městských vod


Název projektu

Metody odstranění xenobiotik z městských vod

Zadavatel

MŠMT

Evidenční číslo

OC182

Zakázka FAST

OC 1271821

Odpovědný řešitel

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc. 

Doba řešení

1.1.2007 – 31.12.2009

Abstrakt

Hlavním cílem projektu je zhodnotit roli xenobiotik v cyklu městských vod a vyvinout strategie pro minimalizaci jejich vlivu na člověka a ekosystém.