Metodika hodnocení technického stavu distribučních prvků vodovodů


Název projektu

Metodika hodnocení technického stavu distribučních prvků vodovodů

Zadavatel

Interní grantová agentura – Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-J-14-2316 (BD12401017)

Odpovědný řešitel

Ing. Miloslav Tauš

Doba řešení

1.4.2014 – 31.12.2014

Abstrakt

Podstatou projektu je dokončení komplexní metodiky, která umožní kategorizaci distribučních částí vodovodních systémů podle jejich technického stavu určeného na základě navržených ukazatelů. Díky poznání technického stavu vodovodního systému bude možné odhalit kritické prvky a poté naplánovat jejich podrobnější inspekci či zařazení do plánu obnovy.