NPA025 – Městské inženýrství 2

Anotace předmětu

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi a odpadovým hospodářstvím. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, prostorová koordinace sítí a sdružené trasy městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení. V rámci odpadového hospodářství bude řešena koncepce odpadového hospodářství, katalog odpadů, sběr a třídění odpadu, skládky, spalovny a recyklace.

Více informací karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Přednášky

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Cvičení

Ing. Aleš Haška

Přílohy