Měření množství kyslíku v aktivační nádrži


Název projektu

Měření množství kyslíku v aktivační nádrži

Zadavatel

Interní grantová agentura VUT – Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-S-11-68 (BD12100011)

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Hluštík

Doba řešení

1.4.2011 – 31.12.2011

Abstrakt

Podstatou projektu je zjištění množství kyslíku aeračním zařízením po n-letch jeho provozování v komunálních vodách. Množství vzduchu z aerátorů bude následně porovnáno s ostatními aeračními zařízeními od různých společností. Cílem projektu je zjištění vnostu kyslíku do vody, vzájemné porovnání s ostatními aeračními zařízeními za podmínky stejné doby provozování na komunálních čistírnách odpadních vod.