Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu


Název projektu

Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu

Zadavatel

Ministerstvo zemědělství

Evidenční číslo

MZE 1G57071

Zakázka FAST

1G57071

Odpovědný řešitel

doc.Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Spoluřešitelé

Ing. Petr Prax, Ph.D.
Ing. Petr Hluštík

Doba řešení

2005 – 2008

DEMO (flash animace)

DRUV – databázevýpočtový modul