Integrovaný přístup k řešení odkanalizování míst a obcí aplikací matematických modelů kvality vody v povrchových tocích


Název projektu

Integrovaný přístup k řešení odkanalizování míst a obcí aplikací matematických modelů kvality vody v povrchových tocích

Program

Česko-Slovenská mezinárodní vědeckotechnická spolupráce

Identifikační číslo

168 ME

Odpovědný řešitel

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Doba řešení

2002 – 2003