Integrated Urban Water Resources Management


Název projektu

Integrated Urban Water Resources Management

Zadavatel

NATO Programme Security Through Science 

Evidenční číslo

EST/ARW/981611

Odpovědný řešitel

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Doba řešení

19. – 23.10.2005