INOMA (OP VK)

Název projektu

INOMA – Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství

V rámci tohoto projektu řeší ústav inovaci těchto předmětů:

CP01 – Vybrané statě z vodního hospodářství obcí (odpovědný řešitel Ing. Renata Biela, Ph.D.)

Inovace předmětu „Vybrané statě z  vodního hospodářství obcí“, který se zabývá balneotechnikou, byla zaměřena především na přednášky. Byly stanoveny následující cíle inovace:

  1. Úprava harmonogramu přednášek s doplněním o nová aktuální témata
  2. Získání fotodokumentace z provozů balneotechnických zařízení a jejich doplnění do přednášek
  3. Vypracování přednášek do prezentací v programu Microsoft PowerPoint
  4. Zajištění exkurze do technologické části provozu balneotechnického zařízení v rámci semestrální výuky předmětu

CP03 – Operační a systémová analýza (odpovědný řešitel doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.)
CP56 – Vybrané statě ze stokování a ČOV (odpovědný řešitel doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.)

Zadavatel

Evropský sociální fond v ČR

Evidenční číslo

CZ.1.07/2.2.00/07.0410

Doba řešení

1.6.2009 – 31.5.2012

Abstrakt

Operační projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost