Informace pro studenty, kteří vykonají SZZ dne 31.1.2011

DIPLOMOVÁ PRÁCE SE ODEVZDÁVÁ SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI V PÁTEK 14.1.2011 DO 12,00 HOD. NA SEKRETARIÁTĚ ÚSTAVU VHO.

Více informací naleznete v sekci Diplomové práce.