Informace pro studenty, kteří vykonají Bakalářskou závěrečnou zkoušku dne 13.6.2011

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SE ODEVZDÁVÁ SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI NEJPOZDĚJI V PÁTEK 27.5.2011 DO 12,00 HOD. NA SEKRETARIÁTĚ ÚSTAVU VHO.

Více informací naleznete v sekci Bakalářské práce.