Hydraulická analýza vodovodní sítě města Vsetína


Inovační voucher

Hydraulická analýza vodovodního distribučního systému města Vsetín

Zadavatel

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Evidenční číslo

HS 120540140700

Odpovědný řešitel

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Doba řešení

2.11.2010 – 31.5.2011

Abstrakt

Jedná se o společný projekt Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně a firmy Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., který je řešen v období 11/2010 až 11/2011 v rámci programu „Inovačních vouchery“ Jihomoravského inovačního centra. Cílem projektu je vytvoření hydraulického modelu samostatného tlakového pásma Hrbová, které je částí vodovodní sítě města Vsetín. Součástí společného projektu je také školení vybraných techniků vodárny pro práci s modelem.