Hluštík Petr

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

tajemník Ústavu vodního hospodářství obcí                       
odborný asistent

Kontakty

tel.: 5 4114 7735
e-mail: hlustik.p@fce.vutbr.cz

kancelář: Z317

 

Zaměření

stokování
čištění odpadních vod
odpadové hospodářství
městské inženýrství
hodnocení technického stavu stokových sítí
hodnocení technického stavu čistíren odpadních vod

Zajišťuje výuku předmětů

Vědecko-výzkumná činnost a jiná odborná činnost

 • zpracování znaleckých posudků
  soudní znalec v oboru Vodní hospodářství, Odvětví: Čistota vod, Specializace: Stokování a čištění odpadních vod
 • zpracování odborných posudků
 • hydraulické analýzy stokových systémů a ČOV
 • pasporty stokových sítí (monitoring, kamerové prohlídky)
 • kurzy celoživotního vzdělávání „Stokování a čištění odpadních vod“

Aktuálně řešené projekty

 • TAČR TA04021081, název: „Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací“
 • TAČR TA02020676, název: „Energetická náročnost ČOV a stokových sítí“
 • FAST-S-13-2093, specifický výzkum – Sledování vybraných parametrů odpadní vod pro CFD modelování
 • FAST-S-14-2507, název: Provozování tlakové a podtlakové kanalizace
 • Inovační voucher Jihomoravského kraje – Komplexní metodika hodnocení technického stavu kanalizace
 • Inovační voucher Olomouckého kraje – Posouzení malých aglomerací pomocí softwarového prostředí SWMM
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0301 – CEPRI

Dříve řešené projekty

 • TAČR TA01020311, název: „Využití šedé a dešťové vody v budovách“
 • OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0426 – Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost, předmět BP51
 • projekt AMEDEUS 6 rámcový program EU „Accelerate membrane development for urban sewage purification“
 • projekt MPO Tandem „Vývoj malé čistírny odpadních vod se separací kalu ponořeným membránovým modulem“
 • projekt Ministerstva zemědělství „Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu“
 • projekt FRVŠ „Multimediální výukový prohram pro předmět Čištění odpadních vod“
 • Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 261100006 – Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů
 • Česko-Slovenská mezinárodní vědeckotechnická spolupráce Integrovaný přístup k řešení odkanalizování míst a obcí aplikací matematických modelů kvality vody v povrchových tocích
 • SV FAST-S-11-68, název: „Měření množství kyslíku v aktivační nádrži“
 • OPVK CZ.1.07/2.2.00/07.0410 – Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost, předmět CP56
 • OPVK CZ.1.07/2.4.00/12.0017 – Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost, pilotní praxe firmy Asio, s.r.o.
 • a další

Členství v mezinárodních a národních organizacích

 • člen Asociace čistírenských expertů ČR od roku 2000
 • člen CzWA – The Czech Water Association

Publikační činnost

{source}
<?php
    
function getData($url) {
        $ch = curl_init();
        $timeout = 5;
        curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
        curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
        curl_setopt($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,$timeout);
curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
        $data = curl_exec($ch);
        curl_close($ch);
        return $data;
}
    
$sourceUrl = „https://www.vutbr.cz/lide/petr-hlustik-3231/publikace“;
    
$data = getData($sourceUrl);
$pos1 = strrpos($data,“<table class=“data“>„);
$tmp = substr($data, $pos1);
$pos2 = strpos($tmp,“</table>„) + strlen(„</table>„);
$tmp = substr($tmp,0,$pos2);
$table = str_replace(„href=““, „href=“http://www.vutbr.cz“, $tmp);
    
echo $table;
?>
{/source}