Extrémní srážkové scénáře pro rizikovou analýzu posouzení ekonomicky únosného a ekologicky šetrného návrhu stokových sítí


Název projektu

Extrémní srážkové scénáře pro rizikovou analýzu posouzení ekonomicky únosného a ekologicky šetrného návrhu stokových sítí

Zadavatel

GAČR

Evidenční číslo

103/07/0676

Zakázka

GA 1276761

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Prax, Ph.D.

Spoluřešitelé

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. – Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
Prof. Ing. Milan Palát, CSc. – Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta 

Doba řešení

1.6.2007 – 30.6.2010

Stránky projektu

http://ga0676.uvho.fce.vutbr.cz/