Experimentální stanovení závislosti odebraného množství vody z výtokových armatur na tlakových poměrech a modelování vybraných ukazatelů jakosti pitné vody

Název projektu

Experimentální stanovení závislosti odebraného množství vody z výtokových armatur na tlakových poměrech a modelování vybraných ukazatelů jakosti pitné vody

Zadavatel
Interní grantová agentura – specifický výzkum 2018

Evidenční číslo
FAST-J-18-5339

Odpovědný řešitel
Ing. Tomáš Sucháček

Spoluřešitel
Ing. Markéta Rajnochová

Doba řešení
01.03.2018 – 31.12.2018

Abstrakt
Cílem je experimentálně stanovit závislost odebraného množství vody respektive spotřeby vody a okamžitého průtočného množství na tlaku u jednotlivých typů výtokových armatur. V rámci experimentu, se předkládá modifikace hydraulického okruhu v laboratoři ÚVHO. Hydraulický okruh bude modifikován a doplněn tak, aby bylo možné na něj osadit různé typy výtokových armatur. Podstatou juniorksého projektu je sestavení simulačního modelu poklesu volného chloru a jeho kalibrace. Kalibrace spočívá v hledání konstanty poklesu volného chloru během distribuce.