Etnet 21


Název projektu

Etnet 21

Zadavatel

Socrates Erasmus

Evidenční číslo

10039-CP-1(99) 2000-10BE-ERASMUS-ETNE

Zakázka FAST

LD1242011 

Odpovědný řešitel

Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Doba řešení

2000 – 2003

Stránky projektu

Etnet21