Development of a Neural Model for Forecasting Residual Chlorine Decay


Název projektu

Development of a Neural Model for Forecasting Residual Chlorine Decay

Zadavatel

Interní grantová agentura VUT – Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-J-11-3/1145 (BD12101012)

Odpovědný řešitel

Ing. Gustavo Andres Cuesta Cordoba

Doba řešení

1.4.2011 – 31.12.2011

Abstrakt

Tento projekt popisuje aplikaci ne-lineární metody při vývoji neuronového modelu, který bude určen k předpovedi kvality vody ve vodárenském distribučním systému. Nedávná zkoumaní kvality vody ukázala potřebu užití ne-lineárního modelovaní pro předvídání rozladu chloru. Rozklad chloru v potrubí je komplexní fenomén, jenž vyžaduje techniky, které umožní věrohodnou a spolehlivou reprezentaci složitosti tohoto chování.