CŽV: Základní výpočty objektů čistíren odpadních vod

Kurz celoživotního vzdělávání

Základní výpočty objektů čistíren odpadních vod

Datum a místo

15. 3. 2019 (9-15 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost bude upřesněna)

Cena

2960 Kč bez DPH

Lektor

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku čištění odpadních vod. Kurz poskytne základní přehled o problematice výpočtu vstupních parametrů na čistírnu odpadních vod a návrh hlavních objektů v jednotlivých stupních čištění podle platných tuzemských norem a legislativy. Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projekčním vodohospodářským firmám, stavebním firmám, pracovníkům státní správy ale i neodborné veřejnosti. Účastníci celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Popis

– Úvod
– Technické a právní předpisy
– Současné technologie čištění odpadních vod
– Výpočet vstupních parametrů: přítok na ČOV, komplexní vazba stoková síť a ČOV, látkové zatížení ČOV, účinnost ČOV
– Výpočet objektů ČOV: v mechanickém předčištění, v mechanickém čištění, v biologickém čištění, v kalovém  hospodářství
– Shrnutí a závěr

Na kurz je nutné vzít si s sebou kalkulačku s pokročilými funkcemi nebo notebook.