CŽV: Vodárenství – úprava vody 2014

Kurz celoživotního vzdělávání

Vodárenství – úprava vody

 

Datum a místo

2.12.2014 a 9.12.2014 (9-15 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost bude upřesněna)

Cena

4500 Kč/za oba dny bez DPH

Lektor

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Základní dvoudenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou.

1. Úvod, přehled procesů úpravy vody
2. Požadavky na jakost surové a pitné vody
3. Zdroje pitné vody, jímání vody
4. Předúprava vody, odkyselování
5. Koagulace
6. Oxidační procesy (odstraňování Fe a Mn)
7. Separační procesy (sedimentace, filtrace)
8. Hygienické zabezpečení vody
9. Chemické a kalové hospodářství úpraven vody

Popis

Dvoudenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – zdroje a úpravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování úpraven vod veřejných systémů zásobování vodou. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, zejména těm, kteří nemají příslušné odborné vodohospodářské vzdělání. Kurz probíhá ve 2 jednodenních seminářích. Účastníci celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.